Novinka

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole při ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc, příspěvkové organizaci k 1. 9. 2022

31.05.2022 - 11:20

Seznam přijatých uchazečů do MŠ Mladějovice