Zájmové kroužky

Přehled kroužků

Zájmové kroužky ve školním roce 2023/24

Aerobik

Mgr. Zuzana Bučková

Středa – 13.00 -13.45 hod.

 

 Hra na flétnu

Bc. Tamara Margholdová

Pátek – 7:15 – 7:45 hod., 12:00 – 12:30 hod.,

 

 Pohybový kroužek

Lenka Krátká

Čtvrtek – 15.00 -15.45 hod.

 

Badatelský kroužek

Mgr. Daniela Krylová

Čtvrtek – 13.00 – 13.45 hod