Zájmové kroužky

Přehled kroužků

Pohybové a sportovní aktivity

  • Jana Horáková
  • Pondělí: 14.45 – 15.30 hod.

Informatika – PC

  • Jana Horáková
  • Úterý: 14.30 – 15.30 hod.

Dramatický kroužek

  • Světlana Rotter
  • Středa: 13.30 – 14.15 hod.

Hra na flétnu

  • Mgr. Ines Sanetrníková
  • Čtvrtek: 13.30 – 14.15 hod.