Sponzoři

Děkujeme všem – rodičům, podnikatelům a institucím, které nás podporují a pomáhají zajišťovat nadstandartní prostředí školy.

Sponzoři:

  • Honební společnost Mladějovice – finanční dar
  • Tiskárny SERITECH Šternberk – tisk školního časopisu