Co je nového?

Doporučený postup pro školy a rodiče – onemocnění v době covid 19

18.09.2020 - 6:46

Doporučený_postup_pro_školy_a_rodice_-_onemocnění__v_době_COVID... (více)

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

23.08.2020 - 14:19

Manual_k_otevření škol_2020-09... (více)

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole při ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc, příspěvkové organizaci k 1. 9. 2020

18.05.2020 - 12:19

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Informace pro zákonné zástupce dětí k žádosti o přijetí do MŠ... (více)

Informace o obnovení osobní přítomnosti dětí v naší ZŠ a MŠ a jejich podmínkách od 25. 5. 2020 do konce školního roku.

14.05.2020 - 12:01

Informace o obnovení osobní přítomnosti dětí v naší MŠ od 25. 5. 2020 Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků v naší ZŠ od 25. 5. 2020... (více)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

04.05.2020 - 15:51

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Čestné prohlášení... (více)