Dotace, ŠABLONY, MŠMT

Dotace EU v roce 2023/2024

PROJEKT
MŠ a ZŠ Mladějovice – Šablony I
je spolufinancován Evropskou unií.
CZ.02.02.XX/00/22_002/0007847
Projekt je zaměřen na osobnostně sociálné a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání
a inovativní vzdělávání dětí/žáků.

plakát projektu

Dotace EU v roce 2022/2023

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

digitalizujeme-skolu-letak-

 

Dotace EU v roce 2021/2022

Doučování

„Doučování žáků škol – realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy“.

Naše základní škola se zapojila do programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Projekt reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Období září – prosinec 2021 – 14 hodin – 4 bloky – jazyk český, matematika, jazyk anglický – 2. – 4. ročník

Období leden – srpen 2022 – 117 hodin – 7 bloků – jazyk český, matematika, jazyk anglický – 1. – 4. ročník

Období září – prosinec 2022 – 51 hodin – 10 bloků – jazyk český, matematika, jazyk anglický – 1. – 4. ročník

Období leden – srpen 2023 – jazyk český, matematika, jazyk anglický – 1. – 4. ročník

Dotace EU v roce 2018/2020

Od 1. 9. 2018 je ZŠ a MŠ Mladějovice zapojena do projektu:

ŠABLONY II – ZŠ A MŠ MLADĚJOVICE

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009850

Délka projektu: 2 roky

Finanční zdroje: 667 756,00 Kč

z toho MŠ:       358 710,00 Kč

              ZŠ:      309 046,00 Kč    

Dotace v roce 2014

Dotace z Operačních programů EU, projekt EU peníze školám.

 • Klíčové aktivity:
  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
 • Dotace byla určena 22 žákům ZŠ.
 • Zahájení projektu – 1.1.2012, ukončení projektu – 30.8.2014.

Dotace v roce 2013 – 2014

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci vyhrazených společensky účelných pracovních míst (SÚPM) a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (OP LZZ). Detail projektu je popsán v tomto dokumentu

 

Dotace v roce 2008

1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na program „Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ s ročníky pouze 1. stupně“ v celkové výši 3 500,- Kč.

 • DVVP se zůčastnili 4 pedagogičtí pracovníci ZŠ.
 • Semináře: SCHOLA Servis Olomouc
  • Poprvé ve škole, aneb zápis trochu jinak – Mgr. D. Šrámková
  • Základy poskytování I. pomoci – Mgr. D. Šrámková
  • Písnička jako cesta k poznání – Mgr. O. Blatná
  • Jak a proč učit děti sebehodnocení – seminář na míru – Mgr. O. Blatná, Mgr. I. Sanetrníková, Mgr. I. Kellnerová, Z. Slepánková

2. Dotace ze státního rozpočtu ČR na program „Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008“ v celkové výši 48 000,- Kč.

 • Dotace byla určena 19 žákům ZŠ.
 • Cíle projektu:
  • Zlepšení čtenářské gramotnosti dětí
  • Podpora vytvoření kladného vztahu k literatuře
  • Zprostředkování dětem estetické a kultůrní vnímání života prostřednictvím literatury
  • Motivace žáků ke čtení
  • Seznámení s novými autory
  • Zapojení rodičů do aktivit vedoucích k rozvoji čtenářských kompetencí
  • Rozšíření školní knihovny
 • Vymezení aktivit:
  • Společné čtení s herečkou Moravského divadla Olomouc
  • Rozšíření školní knihovny
  • Tvůrčí soustředění s rozšířenou výukou čtení
  • Divadelní představení pro veřejnost

Dané cíle realizujeme nejen v roce 2008, kdy nám byla dotace přiznána, ale snažíme se vzdělávat žáky naší školy v oblasti čtenářské gramotnosti a literární výchovy v průběhu všech čtyř ročníků.

Fotodokumentaci zrealizovaných projektů naleznete v sekci Fotogalerie