Školní jídelna

Doba výdeje

  • 11.40 – 12.00 hod.
  • 12.35 – 12.50 hod.

Obědy v základní škole jsou dováženy ze Středního odborného učiliště lesnického a strojírenského, Šternberk.

 

V případě nepřítomnosti žáka si mohou rodiče první den vyzvednout oběd ve školní výdejně v době od 12.00 do 12.40 hod, pokud není odhlášen.

Z důvodu protiepidemických opatření rodiče nevstupují do budovy školy. Jídlonosiče se ráno odkládají v zimní zahradě u vstupních dveří,

v poledne se na stejném místě vyzvedávají.

Oběd na následující den je možné přihlásit nebo odhlásit do 9:45 hod. u pracovnice výdeje stravy p. Novotné.
Další dny je třeba oběd nepřítomného žáka odhlásit – není možné si jej dále vyzvedávat za dotovanou cenu. 

 

Řád školní jídelny 2023

Telefon: 585 034 089, +420 739 090 080