Základní škola

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek  23. prosince 2021 a skončí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

 Jarní prázdniny proběhnou od 27. února do 5. března 2023.

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

 Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2022 do 3. září 2023.

 

Termíny třídních schůzek 

   

      10. listopadu 2022 – 16.30 hod.

      12. ledna 2023 – 16.30 hod.

      13. dubna 2023 – 16.30 hod. 

Termíny konzultací

8. června 2023– 13.00-16.00 hod.

Po dohodě s vyučujícím jsou konzultace možné kdykoliv mimo výuku stanovenou rozvrhem hodin.

Učební dokumenty

  • ŠVP ZV „Ten umí to a ten zas tohle, všichni dohromady uděláme moc.“ 1. – 4. ročník
  • Veřejné školní dokumenty jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.