Základní škola

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu  23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

 Jarní prázdniny proběhnou od 4. března do 10. března 2024.

 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

 Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 2. září 2024.

 

Termíny třídních schůzek 

   

      13. září 2023 – 16.30 hod.     

      8. listopadu 2023 – 16.30 hod.

      10. ledna 2024 – 16.30 hod.

      17. dubna 2024 – 16.30 hod. 

Termíny konzultací

5. června 2024– 13.00-16.00 hod.

Po dohodě s vyučujícím jsou konzultace možné kdykoliv mimo výuku stanovenou rozvrhem hodin.

Učební dokumenty

  • ŠVP ZV „Ten umí to a ten zas tohle, všichni dohromady uděláme moc.“ 1. – 4. ročník
  • Veřejné školní dokumenty jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.