Stravování

Doba výdeje

  • Svačina: 9.00 – 9.30 hod.
  • Oběd: 12.00 – 12.30 hod.
  • Svačina: 14.30 – 15.00 hod.

Obědy do mateřské školy jsou dováženy ze Středního odborného učiliště lesnického a strojírenského, Šternberk.

Z důvodu protiepidemických opatření rodiče nevstupují do budovy školy. Jídlonosiče se ráno odkládají u vstupních dveří,

v poledne se na stejném místě vyzvedávají.

Oběd na následující den je možné přihlásit nebo odhlásit do 9:45 hod. u vedoucí školní jídelny ve Šternberku nebo prostřednictvím sms zprávy.

Další dny je třeba oběd nepřítomného dítěte odhlásit – není možné si jej dále vyzvedávat za dotovanou cenu. 

 

Vnitřní řád školní jídelny MŠ Mladějovice