Rozvrh hodin

Školní rok 2023 – 2024

I. (1. a 2. ročník)

  1. 2. 3. 4. 5.      
Pondělí 1. ČJ PRV ČJ M        
 2. ČJ ČJ M ČJ      
Úterý 1. ČJ PRV M        
 2. ČJ PRV ČJ M        
Středa 1. ČJ ČJ TV M        
 2. ČJ PRV TV M        
Čtvrtek 1. ČJ M TV ČJ        
 2. ČJ M TV ČJ M      
Pátek 1. HV ČJ VV ČJ        
 2. HV ČJ VV ČJ        

 

 

                 
                   
  1. 2. 3. 4. 5. 6.    
Pondělí 3. ČJ AJ ČJ M PRV      
4. ČJ AJ ČJ M VL      
Úterý 3. ČJ M ČJ M PRV      
4. ČJ AJ ČJ M ČJ    
Středa 3. ČJ M AJ        
4. ČJ M AJ INF      
Čtvrtek 3. ČJ M JA VV VV      
4. ČJ M M VV VV      
Pátek 3. ČJ ČJ HV TV TV      
4. ČJ ČJ HV TV TV      

Vyučovací rozvrh:                                                   Přestávka:                     

  1. vyučovací hodina:   8.00 – 8.45                               8.45 –   8.55
  2. vyučující hodina:     8.55 – 9.40                               9.40 – 10.00
  3. vyučující hodina:   10.00 – 10.45                          10.45 –  10.55
  4. vyučující hodina:   10.55 – 11.40                          11.40 –  11.50
  5. vyučující hodina:   11.50 – 12.35                          12.35 –  12.45
  6. vyučující hodina:   12.45 – 13.30