Mimoškolní aktivity

Přehled aktivit

 • návštěva divadelních představení
 • školní projektová vyučování
 • ranní kruhy
 • rozvoj sportovní aktivity žáků (Celé Česko sportuje)
 • školní projekt: Vánoce ve škole
 • spolupráce s okolními školami
 • exkurze a výlety
 • tématicky zaměřené pobyty v přírodě
 • besedy s odborníky
 • aktivity zaměřené na environmentální výchovu
 • zapojování žáků do prací na školní zahradě
 • zájmové kroužky
 • účast na soutěžích a olympiádách
 • spolupráce s rodiči při organizaci školních aktivit
 • spolupráce s DDM Šternberk 
 • zapojení do projektu: Čtení pomáhá
 • zapojení do projektu EU: Ovoce do škol
 • zapojení do projektu EU: Mléko do škol
 • vystoupení pro občany obce v Kulturním domě Mladějovice
 • plavecký výcvik dětí MŠ a ZŠ ve Šternberku
 • ranní předčítání rodičů a dobrovolníků žákům školy