Pracovníci základní školy

Učitelé základní školy

 • Mgr. Olga Blatná – ředitelka školy
 • Mgr. Zuzana Bučková
 • Mgr. et Bc. Kateřina Kratochvílová
 • Bc. Tamara Margholdová 

Asistent pedagoga

 • Bc. Tamara Margholdová
 • Eliška Holzmannová

Vychovatelka ŠD

 • Lenka Krátká

Poradenské služby

 • Lenka Krátká – metodik prevence
 • Mgr. Olga Blatná – výchovný poradce

Školnice a pracovnice výdeje stravy

 • Jarmila Novotná 

Účetní

 • Lenka Filgasová