Pracovníci základní školy

Učitelé základní školy

  • Mgr. Olga Blatná – ředitelka školy
  • Bc. Zuzana Bučková
  • Mgr. Felicita Hoppová
  • Bc. Tamara Margholdová 

Asistent pedagoga

  • Bc. Tamara Margholdová

Vychovatelka ŠD

  • Lenka Krátká

Poradenské služby

  • Lenka Krátká – metodik prevence
  • Mgr. Olga Blatná – výchovný poradce

Školnice a pracovnice výdeje stravy

  • Jarmila Novotná 

Účetní

  • Lenka Filgasová