Novinka

Zápis k povinné školní docházce v ZŠ

02.04.2020 - 11:08

Změna organizace zápisu k povinné školní docházce v základní škole ve školním roce 2020 – 2021

 

Oznamujeme všem rodičům, že dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT – 12639/2020-1 proběhne zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti dětí.

Zákonní zástupci předškolních dětí z naší mateřské školy dostanou 1. 4. 2020 všechny informace a materiály k zápisu do poštovní schránky v místě svého bydliště. Ostatní si je mohou vyzvednout v základní škole – v plastovém boxu pod názvem ZÁPIS nebo vytisknout z webových stránek školy.

Vyplněné formuláře, prosím, odevzdejte do 14. 4. 2020:

  • do poštovní schránky nebo do plastového boxu – ZÁPIS v základní škole – Mladějovice č. 113
  • datovou schránkou s elektronickým podpisem

Výsledky zápisu budou oznámeny zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě v základní škole, současně na webových stránkách školy.

Předpokládaný den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem je 30. 4. 2020. 

 

Formuláře k zápisu k povinné školní docházce do 1. ročníku ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc, přísp. org. najdete v sekci:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – O škole –  Dokumenty ZŠ (vpravo)