Novinka

Informace pro zákonné zástupce dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole při ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc, příspěvkové organizaci k 1. 9. 2020

18.05.2020 - 12:19

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení.

Informace pro zákonné zástupce dětí k žádosti o přijetí do MŠ