Co je nového?

Informace o obnovení osobní přítomnosti dětí v naší ZŠ a MŠ a jejich podmínkách od 25. 5. 2020 do konce školního roku.

14.05.2020 - 12:01

Informace o obnovení osobní přítomnosti dětí v naší MŠ od 25. 5. 2020 Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků v naší ZŠ od 25. 5. 2020... (více)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

04.05.2020 - 15:51

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Čestné prohlášení... (více)

Metodika provozu ZŠ

04.05.2020 - 15:50

Ochrana zdraví a provoz ZŠ... (více)

Metodika provozu MŠ

04.05.2020 - 15:49

Ochrana zdraví a provoz MŠ... (více)

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků – metodika MŠMT

29.04.2020 - 14:25

Postup při hodnocení žáka – metodika... (více)