Co je nového?

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků – metodika MŠMT

29.04.2020 - 14:25

Postup při hodnocení žáka – metodika... (více)

KHS – Doporučení pro mateřské školy

29.04.2020 - 14:19

KHS doporučení pro mateřské školy... (více)

Zápis do 1. ročníku – výsledky řízení

29.04.2020 - 14:17

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení – Zápis do 1. r. ZŠ 2020... (více)

Zápis k povinné školní docházce v ZŠ

02.04.2020 - 11:08

Změna organizace zápisu k povinné školní docházce v základní škole ve školním roce 2020 – 2021   Oznamujeme všem rodičům, že dle Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MŠMT – 12639/2020-1 proběhne zápis k povinné školní docházce bez přítomnosti dětí. Zákonní zástupci předškolních dětí z naší mateřské školy dostanou 1. 4. 2020 všechny informace a materiály k zápisu do […]... (více)

Zápis do MŠ

02.04.2020 - 10:35

Formuláře k zápisu k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole  při ZŠ a MŠ Mladějovice, okr. Olomouc, přísp. org. najdete v sekci: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – O škole –  Dokumenty MŠ (vpravo)   zde otevřete – ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MLADĚJOVICE      ... (více)