Co je nového?

Metodika provozu ZŠ

04.05.2020 - 15:50

Ochrana zdraví a provoz ZŠ... (více)

Metodika provozu MŠ

04.05.2020 - 15:49

Ochrana zdraví a provoz MŠ... (více)

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků – metodika MŠMT

29.04.2020 - 14:25

Postup při hodnocení žáka – metodika... (více)

KHS – Doporučení pro mateřské školy

29.04.2020 - 14:19

KHS doporučení pro mateřské školy... (více)

Zápis do 1. ročníku – výsledky řízení

29.04.2020 - 14:17

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení – Zápis do 1. r. ZŠ 2020... (více)