Zájmové kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2021/22

Aerobik

Zuzana Bučková

Středa – 13.00 -13.45 hod.

 

 Hra na flétnu

Tamara Margholdová

Pátek – 12.15 – 13.00 hod

 

Pohybové hry

Lenka Krátká

Čtvrtek – 15.00 -15.45 hod.

 

Dramatický kroužek

Eliška Holzmannová

Úterý – 14.00 -14.45 hod.