Zájmové kroužky

Zájmové kroužky

Pohybové a sportovní hry

Jana Horáková

Pondělí – 14.45 -15.30 hod.

 

Informatika – PC

Jana Horáková

Úterý – 14.30 – 15:30 hod.

 

Dramatický kroužek

Mgr. Světlana Rotter

Středa 13.30 – 14.15 hod.

 

 Hra na flétnu

Mgr. Ines Sanetrníková

Čtvrtek 13.30 – 14.15 hod.