Projekt: Šablony II – ZŠ a MŠ Mladějovice

Od 1. 9. 2018 je ZŠ a MŠ Mladějovice zapojena do projektu:

ŠABLONY II – ZŠ A MŠ MLADĚJOVICE

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009850

Délka projektu: 2 roky

Finanční zdroje: 667 756,00 Kč

z toho MŠ:           358 710,00 Kč

            ZŠ:            309 046,00 Kč