Kriteria pro přijímání žáků do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018-2019