Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení – zápis do MŠ